Hvad koster det?

Regionerne har forskellige erfaringer med, hvor mange ressourcer patient-ansvarlig læge kræver.

Regionerne har forskellige erfaringer med, hvor mange ressourcer patient-ansvarlig læge kræver.

Region Nordjylland

I begyndelsen er den nye arbejdsform ressourcekrævende, skriver Region Nordjylland i sin evaluering af pilotprojekterne. Til gengæld mener regionen, at der kan frigøres lægeressourcer, hvis koordineringen og kommunikationen bliver bedre.

”Den patientansvarlige læge kan ikke tage sig af det hele, hvorfor delegering af opgaver og eventuelt ansvar er hensigtsmæssig,” skriver regionen.

Læs en case fra Nordjylland

Region Hovedstaden

Regionen Hovedstaden skriver: ”Det er på baggrund af pilotprojektet vanskeligt at vurdere, om der er brugt flere ressourcer. Der kan imidlertid opleves en omfordeling af ressourcerne, så ressourcerne tages fra en målgruppe for at blive givet til en anden målgruppe.”

Læs en case fra Hovedstaden

Region Syddanmark

Regionen har tilført ressourcer til ét pilotprojekt. De andre projekter har fungeret inden for eksisterende rammer. Regionen skriver: ”Den logistiske og koordinerende udfordring med at sikre, at patienterne ser den samme speciallæge i sit forløb, er stor. Dette gælder specielt for afdelinger, hvor speciallægerne er vagtbærende. Der har været eksempler på, at speciallæger er kommet ind udenfor sin arbejdstid, for at logistikken kunne gå op.”

Læs en case fra Syddanmark

Region Midtjylland

Også i Region Midtjylland er erfaringerne blandede: ”Hovedindtrykket er dog at der på lidt længere sigt ikke forbruges flere lægeressourcer med PAL-rollen indført. Nogle afdelinger rapporterer om faldende træk på lægeressourcerne, fordi varetagelse af PAL-opgaverne medfører større effektivitet, kvalitet og tilfredshed, hos patienterne, sundhedspersonalet og for ledelsen,” skriver regionen i evalueringen.

Læs en case fra Midtjylland

Region Sjælland

Her har pilotprojekter også krævet flere ressourcer i nogle projekter, mens andre mener, at ressourcer er frigivet: ”Årsagen kan være underbemanding af speciallæger, hvilket i særlig grad gælder afdelinger med vakante stillinger, eller det at speciallægen kan have flere funktioner såsom stuegang eller dækning af ambulatoriefunktionen. Andre projekter har erfaret, at fokus på arbejdstilrettelæggelse frigiver ressourcer og højner kvaliteten.”

Læs en case fra Sjælland