Patientansvarlig læge er vedtaget

Patienterne i et stadig mere specialiseret sygehusvæsen har brug for en læge, som sikrer sammenhæng og overblik i de ofte meget komplekse behandlingsforløb. Den erkendelse var baggrunden for, at Kræftens Bekæmpelse, Overlægeforeningen, Yngre Læger og Danske Patienter i 2014 gik sammen for at finde løsninger på problemet. Og siden blev arbejdet integreret i Danske Regioners projekt ”Borgernes Sundhedsvæsen”.

Nu skal patientansvarlig læge føres ud i livet på alle landets sygehuse og hospitaler, og derfor er de fem organisationer gået sammen om denne hjemmeside, der fortæller om de første erfaringer. Læs mere:

Erfaringer fra de fem regioner

Teksterne her på hjemmesiden findes også som avis. Den kan du downloade her:

Avis - Patientansvarlig læge

Hvidbog om patientansvarlig læge

I hvidbogen om patientansvarlig læge kan du læse mere om den patientansvarlige læges rolle og ansvar. Download hvidbogen her:

Hvidbog for den patientansvarlige læge

Arbejdet med den patientansvarlige læge bygger på en politisk aftale mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Overlægeforeningen, Yngre Læger, Danske Patienter og Dansk Sygeplejeråd. Aftalen fastslår, at alle patienter skal have en særlig patientansvarlig læge. I første omgang er målet, at mindst 90 procent af alle kræftpatienter skal have en patientansvarlig læge i 2020, og at ordningen sideløbende skal udbredes til andre patienter.

Ideen om patientansvarlig læge er ikke ny. Det har været diskuteret af organisationer og politikere i flere år. Læs mere om forhistorien her:

Patientansvarlig læge - historisk set

Men indførelsen af patientansvarlig læge kræver at man er villig til markante organisatoriske forandringer. Læs mere om organiseringen her:

Patientens behov i centrum