Målet er trygge og tilfredse patienter

Tilfredshed blandt patienter

Patienterne er generelt meget tilfredse, når de møder det danske sundhedsvæsen. Det viser tallene fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, LUP. Man kan klikke på grafen for at få den at se i et større format.

Ikke desto mindre er der nogle udfordringer. Resultaterne for LUP 2016 viser, at de positive svar, i forhold til om patienten har mulighed for at tale med en læge om behandlingen efter behov, eller om patienten oplever, at en eller flere har ansvar for et samlet forløb af indlæggelser/besøg, er noget lavere end den generelle tilfredshed.

Nogle afdelinger som for eksempel Hæmatologisk Afdeling i Roskilde får meget gode evalueringer sammenlignet med tallene for hele landet, fordi patienterne oplever meget kontinuitet og altid ser den samme læge.

Specialisering

Den øgede specialisering kræver meget god kommunikation og koordination på tværs af specialer, afdelinger og sektorer.

Af hvidbogen for den patientansvarlige læge fremgår det, at:

Det danske sundhedsvæsen er karakteriseret ved et højt specialiseringsniveau. Det sikrer den faglige kvalitet i patientens udrednings- og behandlingsforløb, men kan samtidig være forbundet med en række udfordringer. Når et patientforløb kræver specialisering, sker udredning og behandling ofte på flere forskellige enheder. Hermed øges risikoen for, at ansvaret for patientens samlede behandlingsforløb (”den røde tråd”) fortoner sig – ikke blot for patienten, men også for det sundhedsfaglige personale. Samtidig øges risikoen for utilsigtede hændelser, når antallet af sektorovergange øges.

En oplevelse af utilstrækkelig koordinering, sammenhæng og overblik over behandlingsforløbet er ofte forbundet med frustrationer hos patienten. Samtidig er det demotiverende for læger og andet personale ikke at have bedre mulighed for at følge den enkelte patients forløb.

Målet med den patientansvarlige læge er at forbedre patienternes og sundhedspersonalets muligheder for at skabe en rød tråd i behandlingen.