Leder: Ansvar giver arbejdsglæde

Patientens tryghed er helt central for det danske sundhedsvæsen. Og når patienten er tryg og tilfreds, øges arbejdsglæden. Ikke bare for lægerne, men for alle personalegrupper. Sådan kan man sammenfatte evalueringerne fra de 20 pilotprojekter med patientansvarlig læge, som har kørt i løbet af 2015 og 2016. Sådan lyder det også fra praktikere, som har arbejdet med lignende modeller i flere år på mange forskellige typer afdelinger landet over. De, der har prøvet at arbejde med patientansvarlig læge, er altså overordnet positive.

Men det giver mening. For patienten. For de ansatte. For fagligheden og for arbejdsglæden.

Partnerne bag den nye nationale aftale

Projekterne spænder over mange specialer og mange forskellige størrelser af afdelinger. Arbejdet med patientansvarlig læge er også organiseret vidt forskelligt, fordi blandt andet afdelingernes kultur, størrelse, arbejdsopgaver, specialer og ressourcer afgør, hvordan arbejdet kan lykkes.

Et af pilotprojekterne opsummerer: ”Der er en meget stor faglig tilfredshed forbundet med at varetage funktionen som patientansvarlig læge, og det samme gælder for de andre faggrupper, som varetager uddelegerede opgaver i forhold til funktionen. Dette på trods af at det for nogen betyder flere opgaver og krav om stor fleksibilitet.”

Ikke mindst i starten kan forandringerne stille store krav til de ansattes fleksibilitet og ledelserne på sygehusene om tydelighed og vedholdenhed. For de fleste betyder det en ny organisering af arbejdet, logistiske udfordringer og en del omvæltninger.

Men det giver mening. For patienten. For de ansatte. For fagligheden og for arbejdsglæden. I denne avis kan du læse om patientansvarlig læge, og hvad det betyder for læger, sygeplejersker og andre ansatte på sygehusene.

Inden 2020 skal ni ud af ti kræftpatienter opleve, at de har en patientansvarlig læge. Det indgår i den nye nationale model for at indføre patientansvarlig læge på de danske sygehuse. Det er en del af regionernes økonomiaftale for 2017.

Nogen nem øvelse er det ikke. Nogle steder er der logistiske udfordringer som lægemangel eller for lidt plads i ambulatorierne, så kabalen med at få en patientansvarlig læge til at gå op kræver en målrettet indsats. Derfor er det vigtigt, at sygehusene investerer både ledelsesmæssigt fokus og ressourcer for at sikre velfungerende løsninger.

Læger og andre ansatte i sundhedsvæsenet er højt specialiserede, og udredning og behandling foregår måske flere forskellige steder, så patienten kan få den mest kompetente behandling. Undervejs kan den røde tråd gå tabt. Den patientansvarlige læge skaber netop den røde tråd ved at have det overordnede ansvar for patientens behandlingsforløb, Selv om det stiller høje krav til kommunikation og koordination på tværs af specialer, afdelinger og sektorer, bidrager patientansvarlig læge til den tryghed og sammenhæng, som er helt central, når patienter er i kontakt med sundhedsvæsenet.