Landet rundt: Mange erfaringer

Vi har besøgt nogle af pilotprojekterne og nogle afdelinger, som har arbejdet med patientansvarlig læge længe. Erfaringerne er overordnet positive, men der er også udfordringer.

Regionshospitalet i Randers har lægerne Lene Mortensen og Jacob Stouby Mortensen grebet arbejdet med patientansvarlig læge meget forskelligt an.

Yngre læge Anne Mette Stausholm har sine egne patienter. Dem får hun automatisk på sin bagvagt.

Hæmatologisk Ambulatorium på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, har patienten altid den samme læge og har haft det længe.

Psykiatrisk Sengeafsnit i Frederikshavn får patienten sit eget team. Men lægen bestemmer stadig. Kommunen og den praktiserende læge skal med i teamet.

Overlæge Charlotte Søgaard har arbejdet som patientansvarlig læge i mere end ti år. Det gør hende til en bedre læge, mener hun.

Hjertemedicinsk Ambulatorium på Sygehus Lillebælt i Kolding har kæmpet for at patienten skulle se samme læge mere end en gang. Men det kniber.

"Vi mangler it, der understøtter patientansvarlig læge," siger flere af lægerne i pilotprojekterne.

Når yngre læger får egne patienter, bliver læringen bedre.

"Patientansvarlig læge er ikke for alle," siger ledende overlæge på Bispebjerg Hospitals Abdominalcenter, Lars Tue Sørensen.

Neonatal Afdeling i Hvidovre får bagvagten ansvaret for patienten. Det giver gode relationer til de pårørende.

Patientansvar er ikke nyt, mener 1. reservelæge Brian Rafn Hjelvang.

Forskellige modeller er nødvendige,” siger ledende overlæge Klaus Børch, Børneafdelingen på Hvidovre Hospital.

Hvidbog om patientansvarlig læge

I hvidbogen om patientansvarlig læge kan du læse mere om den patientansvarlige læges rolle og ansvar. Download hvidbogen her:

Hvidbog for den patientansvarlige læge