”Forskellige modeller er nødvendige”

Man kan ikke lave en model, der passer til alle afdelinger

Klaus Børch, ledende overlæge, Børneafdelingen på Hvidovre Hospital.

”Man kan ikke lave en model, der passer til alle afdelinger,” siger ledende overlæge Klaus Børch, Børneafdelingen på Hvidovre Hospital.

Her arbejder man fortsat med at organisere arbejdet med patientansvarlig læge på den bedste måde.

”Det er i overgangen mellem forskellige afdelinger og hospitaler, at det kan gå galt,” siger han.

På Børneafdelingen har man blandt andet arbejdet med de komplicerede forløb. Men så risikerer man at overse dem, der fejler noget almindeligt. Og et andet svært område er dem, som man ikke ved, hvad fejler.

Patientansvarlig læge har fungeret længe for udvalgte patienter, påpeger han. Et eksempel er patienter med mavetarmsygdomme. Fire læger passer de patienter, og hvis de bliver indlagt, så sørger en af lægerne for at kigge til dem.

Gode tal for gennemgående læge

På Neonatalafdelingen har det også fungeret med patientansvarlig læge. Men på afsnittet for de større børn, der er over en måned gamle, blev arbejdsgangene ændret for at få skabt bedre mulighed for et tættere forhold mellem læge og patient.

Hospitalet har standere med computere, hvor patienter og pårørende kan svare på forskellige spørgsmål. Desværre er svarprocenten meget lav, men kan dog vise en tendens. Før omlægningen oplevede 29 procent, at de havde en gennemgående læge. Lige efter omlægningen steg tallet til 60 procent, og nu ligger det på 70 procent.

”Men det er meget følsomt. I forbindelse med sommerferien, hvor der var meget få på arbejde, steg tallet til 80 procent, og i en periode med sygdom faldt det til 50 procent,” fortæller Klaus Børch.

Arbejdet med modeller stiller store krav, fordi speciallægerne ikke kan være alle steder på en gang, og de er svære at få frigjort.

”Vi prøver at arbejde med en model, hvor en patient måske skal se en 1. reservelæge nogle af gangene, men det er en udfordring,” siger Klaus Børch.

Speciallæger arbejder i vagt både aften og nat. Det giver et mere diskontinuerligt arbejdsforløb og gør det sværere at få patientansvarlig læge til at fungere. Men der er udpeget en patientansvarlig læge, som ser patienten så ofte som det er muligt.

“Man kan godt aftale en enkelt dag eller to, at patienten bliver set af en anden, især hvis man har introduceret den anden læge i forvejen,” siger Klaus Børch.