"Det giver mening med en bedre struktur"

Kolding: Hjertemedicinsk Ambulatorium

Hjertemedicinsk Ambulatorium, Sygehus Lillebælt, har i sit pilotprojekt arbejdet med at systematisere komplekse patientforløb for meget sårbare patienter. Det er ingen nem opgave, mener hverken overlæge Nikolaj Stevnbak Andersen eller ledende overlæge Anne Sejr Knudsen.

”Vi har gode erfaringer med at have en patientansvarlig læge, men vi skal passe på med at love patienten for meget,” siger overlæge Nikolaj Stevnbak Andersen. Han arbejder dagligt på Hjerteafdelingen i Kolding, men har også sin gang på Hjerteambulatoriet i Vejle.

Afdelingen valgte at deltage som et af Region Syddanmarks pilotprojekter, fordi netop hjertepatienter kan opleve et forløb med mange overgange.

”Ofte er det ældre, multimorbide patienter, så det gav god mening at få sat en struktur op omkring forløbene,” siger han.

Afdelingen hjælper patienter med hjerteklapfejl, som først kommer på ambulatoriet i Kolding, derefter skal igennem en række undersøgelser i Kolding og Vejle og siden skal opereres i Odense. Fordi forløbene er komplekse, foregår forskellige steder, og patienterne ofte er meget syge, er arbejdet med en ny struktur ikke bare noget, ”man gør”. For eksempel kan den patientansvarlige læge ikke altid være med på konferencen, når forløbet diskuteres med lægerne i Odense.

”Patientansvarlig læge er en god idé for patienter, pårørende og personale, men vi står med nogle særlige udfordringer, fordi patienternes forløb foregår på flere forskellige sygehuse,” siger ledende overlæge Anne Sejr Knudsen, Hjertemedicinsk Afdeling.

Vi skal passe på med at love patienten for meget

Nikolaj Stevnbak Andersen, overlæge Hertemedicinsk Ambulatorium

Afdelingen satte sig et mål om, at den patientansvarlige læge ser patienten mindst tre gange. Første gang i ambulatoriet, anden gang under indlæggelsen efter operationen og tredje gang til den afsluttende kontrol.

”Men i praksis har det været svært at nå det mål,” fortæller Nikolaj Stevnbak Andersen.

Oftest ser patienten kun den patientansvarlige læge én gang til den første samtale i ambulatoriet.

”Vores speciallæger kan ikke både have nattevagt og være til rådighed i dagtimerne,” forklarer Anne Sejr Knudsen.

Det går ikke op

For afdelingen har det været en stor organisatorisk opgave, fordi speciallægerne også har vagt og skal arbejde inden for deres speciale, og det er svært at få det til at gå op med at være patientansvarlig læge, samtidig med at man skal passe de andre forpligtelser.

En læge på afdelingen ser i gennemsnit 10 patienter om dagen. Der er 7.000 indlæggelser og 40.000 andre kontakter årligt, og de skal fordeles på cirka 40 læger. Dertil kommer kontakter til andre afdelingen og andre sygehuse.

”Det giver mening at starte med patientansvarlig læge i forløb med særligt sårbare patienter, men i vores projekt har det vist sig at være svært at få en gennemgående figur,” siger Anne Sejr Knudsen.

Læs om problemerne med it

Afdelingen er i gang med at kigge på muligheder for at forbedre ordningen med patientansvarlig læge og diskuterer også muligheden for at arbejde endnu mere i team.

”Det er heldigvis åbenlyst for patienten, hvem han eller hun kan ringe til,” siger Anne Sejr Knudsen.

Tilfredsheden blandt patienterne ligger på samme niveau efter pilotprojektet på Hjertemedicinsk Afdeling.

”Det skaber en ro, når patienterne ved, hvem de kan kontakte, og det ved de,” siger Nikolaj Stevnbak Andersen.

Kolding: Hjertemedicinsk Ambulatorium

I praksis har patienten kun set den patientansvarlige læge én gang til den første samtale i ambulatoriet, selv om målet var mere ambitiøst, fortæller overlæge Nikolaj Stevnbak Andersen  og ledende overlæge Anne Sejr Knudsen.