Kommunen skal med i patientens team

Nordjylland: Kommunen skal med i patientens team

Region Nordjylland arbejder lige nu med at få kommunen og den praktiserende læge med i patientens team. Klik på grafikken for at få den i en større version. Samarbejdet giver god mening, siger Jan Mainz, der har ansvar for patientforløb og kvalitet i regionens psykiatri.

”Jeg synes, at patientens team med den patientansvarlige læge er noget af det mest visionære, som jeg har set i sundhedssystemet i mange år,” siger Jan Mainz, der er professor og direktør for patientforløb og kvalitet i psykiatrien i Region Nordjylland.

Løsningen med patientansvarlig læge tager højde for både komplekse og simple forløb, så det er muligt at finde modeller, der passer til de enkelte forløb, mener han.

”Når vi indfører patientansvarlig læge, er det således ikke ‘one size fits all’.”

”Vi skal have en holdning til, hvordan man tilrettelægger de enkelte patientforløb,” siger han og minder om, hvordan man i sundhedsvæsenet har snakket om patienten i centrum siden 1994. Nu skal det blive en realitet.

Region Nordjylland har siden 2014 arbejdet intensivt med patientens team, hvor hver patient har sit eget team. Teamets størrelse og sammensætning afhænger af patientens behov. Alle sundhedsfaglige medarbejdere og ledelser i psykiatrien har fået et kompetenceløft for at kunne håndtere den store forandring.

Lige nu arbejder regionen på næste udvidelse af konceptet. De praktiserende læger og kommunerne skal også være en del af patientens team. Det fremgår af sundhedsaftalen for Region Nordjylland.

En ledelsesopgave

”Vi bliver ved med at fokusere på patientens team som vores måde at gribe det an på. En væsentlig del af tanken med team er også et entydigt lægeligt ansvar, der ligger hos den patientansvarlige læge.”

Som væsentlige faktorer for at nå i mål med patientens team peger Jan Mainz på den ideologi, som den nye organisering bygger på, og på at sørge for, at patientforløb er en ledelsesopgave. Målet med hele projektet er at ”sikre entydig ledelse, som kan understøtte hensigtsmæssige patientforløb med patienten i centrum”.

”Vi gør et forsøg på at overvinde søjleopdelingen i sundhedsvæsenet, så det bliver en tværsektoriel tankegang, og det kræver ledelsesmæssigt fokus.”

”Hvordan opgaven er lykkedes på for eksempel Psykiatrisk Afdeling i Frederikshavn, bestyrker os i, at vi godt kan få det til at fungere i hele regionen,” siger Jan Mainz.

Læs mere om Psykiatrisk Afdeling

For at nå så langt som for eksempel afdelingen i Frederikshavn kræver det forandringsparate medarbejdere og gode ledere.

”I vores implementering af patientens team har vi brugt og bruger fortsat mange ressourcer. Det tager tid, og vi skal anerkende, at det tager tid. Man skal være indstillet på, at det her er en kulturændring og en ændring af måden, man arbejder sammen på. Det er patientansvarlig læge også. Vi skal være nysgerrige efter at finde ud af, hvad den enkelte patient vil opnå med sit forløb, og invitere patienterne med, i det omfang de vil.”

”Hvis vi ikke tænker i patientforløb, så kan de blive meget dårlige, og der kan opstå utilsigtede hændelser. Det her er ikke nice to have, det er need to have,” siger Jan Mainz.