Samme hospital – to forskellige verdener

Regionshospitalet Randers

Den ene indførte allerede i 2013 patientansvarlig læge for at løse akut overbelægning. Den anden snakkede sig frem til nogle gode modeller hen over sommeren 2016 og prøver dem nu af i praksis.

De er begge to ledende overlæger og deltager i de pilotprojekter om patientansvarlig læge, som Region Midtjylland gennemfører i samarbejde med Danske Regioner, Overlægeforeningen, Yngre Læger, Kræftens Bekæmpelse og Danske Patienter. De sidder nogle få hundrede meter fra hinanden på Regionshospitalet i Randers. Hun på medicinsk afdeling. Han på kirurgisk. De bærer begge efternavnet Mortensen. Men derefter ophører ligheden, for deres erfaringer med at indføre patientansvarlig læge er vidt forskellige.

Jacob Stouby Mortensen blev ansat som ledende overlæge på Kirurgisk Center i 2013. Her er 84 læger ansat på syv klinikker og fælles operationsgang. Der er fem selvstændige specialer og to sengeafdelinger. Afdelingen havde på det tidspunkt en heftig overbelægning, og Arbejdstilsynet gav påbud om det psykiske arbejdsmiljø på grund af travlhed.

Jacob Stouby Mortensen og de ortopædkirurgiske speciallæger indførte på kort tid et system, hvor lægerne fulgte deres egne akutte og elektive patientforløb. Efter indførelse af patientansvarlig læge i 2013 er liggetiderne for patienterne faldet drastisk. Trods nedskæringer i antallet af senge og øget produktivitet har sengeafdelingen nu næsten altid ledig sengekapacitet at stille til rådighed for medicinsk afdeling.

Regionshospitalet Randers

I de 4 år, afdelingen har arbejdet med patientansvarlig læge, er den gennemsnitlige liggetid for planlagte operationer faldet med 30 procent, og liggetiden for akutte patienter er faldet med 14 procent. Liggetiden for ældre mennesker med hoftenære brud er faldet med 34 procent til 3,8 dage. Efter et lille fald i det år, hvor patientansvarlig læge blev indført, er aktiviteten steget 7 procent målt på antal ambulante besøg. Den gennemsnitlige liggetid for hofteproteser er faldet fra 3,84 til 1,3 dage og for knæproteser fra 2,7 til 1,3 dage.

Afdelingen målte ikke kun på produktivitet og belægning, men også på, hvordan patienterne oplevede værdien af patientansvarlig læge. Patienterne blev interviewet, når de blev udskrevet, og igen et halvt år efter. Resultatet var, at 94 procent af en blandet gruppe af akutte og elektive patienter oplevede, at de havde haft en personlig patientansvarlig læge og følte sig inddraget i behandlingsforløbet.

Mere komplekst

I Lene Mortensens del af hospitalet er problemstillingen en anden. For det første er Medicinsk Afdeling mere kompleks opgavemæssigt og organisatorisk end Ortopædkirurgisk afdeling. På medicinsk er der 70 læger med otte specialer ansat til fire sengeafsnit og otte klinikker. Opgaver og arbejdsgange er meget anderledes. For det andet er kulturen anderledes.

”Vi har snakket meget sammen. Lag for lag har vi skrællet ind til problemerne med patientansvarlig læge, og så har vi forsøgt at finde frem til gode løsninger på alle de tænkelige barrierer og problemer, inden vi begyndte vores pilotprojekt,” fortæller Lene Mortensen.

Arbejdet begyndte i maj 2016. Overlægegruppen har mødtes hver 14. dag for at diskutere problemer og scenarier for, hvordan patientansvarlig læge kan fungere og fungerer i praksis. Efter sommerens gode snakke blev de første pilotprojekter skudt i gang, og inden 1. april 2017 vil alle afdelingerne være i gang med patientansvarlig læge. Arbejdstilrettelæggelse er helt centralt for at sikre succes, så der afprøves flere forskellige modeller.

Lægerne kan selvfølgelig ikke være mere end et sted på en gang, så det var en ny kabale, som skulle lægges for at få det til at hænge sammen. Det betyder helt lavpraktisk, at nogle tider i ambulatoriet er lukkede, fordi i det tidsrum besøger den patientansvarlige læge sine patienter, men så det til gengæld forventes det, at andre tider kan åbnes. Samlet set forventes de ændrede arbejdsgange, der følger af patientansvarlig læge, at frigøre lægetid, når konceptet er helt implementeret.

Medicinsk Afdeling har endnu ikke tallene for, hvordan patienterne oplever den nye struktur, fordi pilotprojekter ikke er afsluttede endnu.

Entusiastiske

Entusiasmen er de to dog fælles om.

”Det her er blevet en slags passion,” siger Lene Mortensen med et smil, men understreger samtidig, at det er sådan, hun ser på det. Et tiltag, som hun som læge går meget op i.

”Det helt klassiske argument imod patientansvarlig læge er, at det ikke kan lade sig gøre, men da vi begyndte at arbejde med det, så viste det sig, at det kan det godt, hvis man forbereder det grundigt og alle bekymringer og gode forslag kommer på bordet inden man starter,” siger Lene Mortensen. Hun peger på, at det er meget svært at argumentere imod patientansvarlig læge, fordi det giver stor faglig mening.

Jacob Stouby Mortensen er enig:

”Det er faktisk sjovt at kunne gøre en forskel. Det er jo det, god lægekunst handler om: At få patienten hel igennem.”

Tre forskellige slags stuegang

Siden november 2016 har Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Randers tre forskellige slags stuegang.

  1. På et afsnit lægges arbejdet helt om, så den enkelte læge hver dag får både stuegang og ambulante opgaver sat sammen i et dagsprogram, hvor de indlagte patienter til samtale er booket ind i det samlede dagsprogram med de elektive ambulante funktioner.
  2. På et andet afsnit har man hver uge et fast hold af læger. Lægeholdet varetager stuegangen med den samme læge til alle patienter. Argumentet for modellen er, at det er lettere at administrere. Patienterne er ofte kun indlagt i tre dage og vil derfor ikke få flere forskellige patientansvarlige læger. Patienter, der er indlagt mere end en uge, skifter altså patientansvarlig læge typisk en gang.
  3. På et tredje afsnit har man delt patientgruppen op i tre, og til hver gruppe er tilknyttet en speciallæge. De tre læger er så patientansvarlig læge for patienterne i deres gruppe. Speciallægen og en fast yngre læge fordeler patienterne imellem sig, og speciallægen superviserer løbende i forhold til de yngre læger i delteamet.

Samler erfaringerne 

Der er ikke stor forskel på de tre afsnit. Derfor forventer ledende overlæge Lene Mortensen, at man kan sammenligne erfaringerne fra de tre afsnit for at se, hvad der fungerer bedst. Modellerne kører indtil videre frem til efteråret 2017, og så tager afdelingens ledelse stilling til, hvad der skal ske med de tre forskellige former for stuegang.