Læger og regioner: ”Vi mangler it”

”Der mangler it-systemer, der understøtter den patientansvarlige læge,” siger ledende overlæge Anne Sejr Knudsen, Hjertemedicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt. ”For at kunne følge vores kohorte af patienter er det nødvendigt med bedre systemer.”

Hvordan skal man kunne have ansvar for mange patienter uden at have overblik

Anne Sejr Knudsen, ledende overlæge, Hjertemedicinsk Ambulatorium, Kolding

Den samme udfordring fremgår af evalueringerne fra de andre pilotprojekter. For eksempel skriver Region Hovedstaden i sin evaluering: ”Det er forventningen, at patientdata vil være tilgængelige i Sundhedsplatformen i et omfang, der understøtter det nye og bredere ansvar, som ligger i rollen som patientansvarlig læge. (…) Sundhedsplatformen rummer mange muligheder for at opsætte rapporter og adviseringer, som kan understøtte overblik og overvågning af behandlingsforløb. Der vil dog skulle foretages tilpasninger i adgangsstyring og patientoversigter mv. for at understøtte relationen mellem patient og PAL – særligt i perioder, hvor patienten modtager behandling inden for andre specialer/på andre afdelinger end PAL’s primære organisatoriske tilknytning.”

Overblik

Anne Sejr Knudsen efterspørger netop også, at den patientansvarlige læge kan få et overblik over sine patienter og deres behandlingsplaner, men også at den behandlingsansvarlige læge får besked, hvis en patient indlægges på en anden afdeling. På den måde har den patientansvarlige læge mulighed for at kontakte afdelingen for at koordinere behandlingen, eventuelt ændre medicinering og på andre måder diskutere, hvordan patientens samlede forløb kan blive godt.

Anne Sejr Knudsen understreger, at den patientansvarlige læge kan være bange for ikke at kunne leve op til ansvaret, hvis ikke han/hun har adgang til alle væsentlige informationer om sine patienter. Det handler også om lægens retssikkerhed, påpeger hun.

”Det ville være rart med en form for varslingssystem, så vi får at vide, når der sker noget med patienten på en anden afdeling,” siger Anne Sejr Knudsen.

”Læger er ikke nogle bangebukse, men hvordan skal man kunne have ansvar for mange patienter uden at have overblik,” spørger hun.

I forbindelse med pilotprojektet har Hjertemedicinsk Afdeling brugt en sygeplejerske halvtid som forløbskoordinator for at skabe et overblik.