Randers: "Alle yngre læger er patientansvarlige"

På Kirurgisk Center på Regionshospitalet Randers er næsten alle færdiguddannede speciallæger bagvagter. Vagten indebærer, at den yngre læge er patientansvarlig læge for de patienter, som bliver indlagt i løbet af vagten.

På Medicinsk Afdeling får næsten alle yngre læger rollen som patientansvarlig. Selvfølgelig med gradueringer.

KBU-læger er ikke patientansvarlig læge, og de mest komplekse forløb gives til erfarne læger. Hvis en intro-læge er patientansvarlig, har vedkommende en ”med-PAL” og supervisor i form af en speciallæge. Hvis forløbet er komplekst, har den yngre læge altid fast tilkoblet en mere erfaren kollega. På fælles konferencer kan de yngre læger bede om hjælp i form af gode råd eller bede om, at en anden overtager, hvis det er bedst.

Læs om, hvordan det foregår

”Uddannelsesmæssigt er det vigtigt, at alle læger er patientansvarlig læge,” siger ledende overlæge på Medicinsk Afdeling, Lene Mortensen.

”De yngre læger er meget gode til at kommunikere med patienterne, og hvis vi skal ændre en kultur, er det vigtigt, at vi har alle læger med.”

Læs mere om yngre læger